D U T C H F O T O

Eind juli een hele gave nieuwe serie schoenen geschoten.

Derk Boerrigter en Jacqueline Steenbeek hebben samen in de brand "DercQues", een nieuwe lijn schoenen en accessoires ontworpen en zijn sinds 2 weken nu ook online!!

The makin' of "DercQues"

Voor meer info kijk ook op www.dercques.nl of volg ze op:
https://www.facebook.com/DercQues/

Dercques, Behind the Scenes
Productfotografie Dercques
Dutchfoto | Lawrence Mooij
www.dercques.nl
Productfotografie Dutchfoto voor website www.dercques.nl

Share this story

COMMENTS Expand -